Kontakt

Foreningen kan kontaktes ved henvendelse til sekretariatet

Spørgsmål om ind- og udmeldelse af foreningen, kontingentbetaling og andre praktiske forhold

Dansk Selskab for Ophavsret
Bredgade 75, 1. sal
1260 København K

Telefon: 31 38 39 43
E-mail: info@dsfo.dk

Andre spørgsmål

Jakob Plesner Mathiasen

Dansk Selskab for Ophavsret
Bredgade 75, 1. sal
1260 København K

Telefon: 51 57 30 87
E-mail: jakob@pleslindholm.dk

Henvendelse til formanden

Professor Morten Rosenmeier

Det Juridiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Telefon: 35 32 31 61
Mobil: 20 34 08 87
Web-adresse: https://jura.ku.dk/mortenrosenmeier
E-mail: Morten.Rosenmeier@jur.ku.dk