Medlemsskab

Medlemskab er åbent for såvel personer som for private og offentlige institutioner, organisationer og selskaber.

Kontingentindbetaling

Det årlige kontingent er for enkeltpersoner kr. 300,00 og for organisationer kr. 1.500,00.

Kontingentindbetaling skal ske til:

Dansk Selskab for Ophavsret
Bredgade 75, 1 sal
1260 København K

Nykredit Bank, kontonr. 5470 0919288

For indmeldelse udfyld denne tilmeldingsformular.
For spørgsmål om ind- og udmeldelse, kontingentindbetaling m.v. klik her.